Deze blog is een pagina van onze site.

vrijdag 13 februari 2009

Element water (kort vervolg op sezoensgebonden voeding)

Oef, het einde van de winter komt in zicht. We zitten nu volop in het element water.
De overeenkomstige meridianen zijn nieryin en blaasyang.
Yin is de substantie, de voorbereiding, yang is de energie, de uitvoering.
Yin, de voorbereiding duurt langer, een goede yin bereidt een goede yang voor.
De yang is kort, de uitvoering is explosiever van aard.

De nier is een filter van het bloed, zij filtreert afvalstoffen uit het bloed.
Xue noemt men "Chinees bloed", het is complementair aan zijn tegengestelde; chi of Qi.
Het is de stoffelijk drager van de energie van het individu, Xue is de verzameling van alle lichaamssappen.
Deze afvalstoffen worden opgelost in een waterige oplossing en naar de yange blaas afgevoerd. De blaas zal op zijn beurt voor opslag en uiteindelijk ontlasting zorgen.
Zie je; de nier bereidt de blaas zijn yang moment voor.
Een goede yang zal dan ook weer de basis zijn voor een volgende goede yinne fase enz...

Merk op dat in de yinne fase ook weer kleinere yinne en yange fasen zitten en andersom. De blaas zal eerst urine opslaan (kleine yin) alvorens te ontlasten enz...(zie "De grote yin en de vele kleine yinnen").

In deze tijd van het jaar staat de niermeridiaan onder zware druk, alsook de blaas.
Daar de nier afvalstoffen filtreert uit ons bloed, is er nu extra veel werk.
Eerst en vooral zweten we minder in de koude winter, zodat dit systeem van afvalverwijdering al minder steun biedt aan onze nieren.
Maakt dat we door de koude de neiging hebben, minder te drinken, bemoeilijkt dit ook weer de werking van onze nieren...
Bovendien komen er meer polluenten in onze bloedbaan terecht in de winter.
Eerst en vooral door het feit dat we meer binnen zitten, ademen we meer vervuilde binnenlucht in dan tijdens de lente/zomer.
Bovendien zal een onaangepaste voeding voor meer nitraten en andere spoorelementen zorgen in onze bloedbaan (zie "Sezoensgebonden voeding").
Deze onaangepaste voeding heeft dan weer als gevolg dat mensen ongecontroleert vitaminen/mineralen complexen op eigen houtje in de grootwarenhuizen gaan kopen. Men denkt de ongezonde, onevenwichtige voeding te kunnen compenseren door industrieel vervaardigde preparaten enz...Maar vergeet niet dat deze voedingssupplementen weer op hun beurt onze nieren dikwijls overbodig belasten...
Onze nieren en niermeridiaan staan dus meer onder druk.
Dit uit zich veelal in pijn aan de achillus, de knieen of de lage onderrug. Ook nierstenen ed. steken vooral nu de kop op.

Nier/blaas chi kungs zijn nu aangewezen (bv."tillen van water").

Nierzweet is anders van samenstelling dan hartzweet, het verwijdert meer afval uit het lichaam.
Bij inspanningen leveren komt warmte vrij door de werking van de spieren. Hartzweet heeft als hoofdfunctie afkoeling van het lichaam. Het is alsof je uit een zwembad komt, je huid is nat.
Het verdampingsproces van water onttrekt warmte aan het lichaam, hetgeen voor de nodige afkoeling zorgt.
Nierzweet is geen inspanningszweet, het is zuiverend zweet. Merk op dat we bij het uitoefenen van chi kungs en tai chi in het algemeen juist alle overbodige bewegingen weglaten. Ook trachten we zoveel mogelijk spiertonus te vermijden.
Om meerdere redenen, twee voorbeeldjes uit het gamma gegrepen :
-bv. oa. medicinaal : spierspanning blokkeert vrije doorgang chi.
-bv. oa. martiaal : spierspanning belemmert de snelheid van bewegingen, want er moet dan eerst energie gestoken worden om deze spanning op te heffen. Dit gaat ten koste van de beweging, allemaal nodeloos verspilling van energie (die warmte en dus ook weer hartzweet oplevert). Let wel, wat krachttraining buitenuit om je houdings-(tonus) en dynamische spieren stevig te houden is wel aan te raden voor een algemene gezonde lichaamshouding mijn inziens. Dus eigenlijk is het zoals met te vorm: je leert hem om hem achteraf los te laten, zo ook train je spieren, zodat als ze sterk zijn, je ze bijna niet gebruikt bij de tai chi chuan...Wuwei, doen door niet te doen. Hierover in de toekomst wat meer uitleg...
"In een verder nu-moment ." (Cfr petra )
("element water";Petra von Knobelsdorf, deel van een groter geheel)

Uiteraard helpen regelmatig een frisse neus buiten halen en je voeding sezoensgebonden aanpassen ook heel erg veel . Een flinke saunabeurt kan zeer weldoend zijn...Sporten, blijven sporten het hele jaar door naarmate onze mogelijkheden, natuurlijk...Ieder (winter)vogeltje zingt zoals het gebekt is...Regelmatig sporten (vooral cardiotraining, basisconditie, geen te hoge hartslag tijdens het sporten 220 - leeftijd, daar ongeveer 65 % van nemen...) verhoogt onze weerstand en is goed voor onze gezondheid in het algemeen, zolang je verstandig sport, natuurlijk.

Tijdens deze tijd van het jaar, het element water, is de yinne fase bijna afgerond, deze staat op zijn maximum. De yang is zeer minimaal, alles staat bijna in stilstand, yin en yang zijn nu praktisch volledig verenigd. Alles staat klaar voor een yange explosie...Boem!!!

De Taoisten keken veel naar de natuur, ze waren één met de natuur. Ook de natuur staat nu op springen, alle botten staan dik, knollen en bollen staan klaar om open te bloeien....een nieuwe cyclus ( lente/ hout ) komt er aan!

Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. Mijn grootmoeder sprak over het staartje van de winter. Vele mensen werden op het einde van de winter ziek en door de uitputting werden vele onschuldig ogende ziektes toch fataal...

Februari, sprokkelmaand, de mensen zaten (zitten) niet alleen op hun tandvlees, de houtvoorraad voor vuur te stoken slinkte en men ging hout sprokkelen in de bossen. Ja, dood hout, zelfs het bos zat op zijn tandvlees...

Je bent minder bestand tegen de koude nu dan vlak na de zomer enz...

Ook spreekt men van voorjaarsvermoeidheid, het lijkt contradictorisch, want staat het voorjaar niet voor nieuw leven? Jazeker wel, maar ook de uitputtende winter eist zijn tol.

De meeste echtscheidingen, ruzies komen in de maanden januari/februari voor...Dat stond in het lang en het breed in de krant en daar werd ik onlangs op gewezen door een student tai chi tijdens de les. Gelukkig is er Valentijntjesdag om één en ander weer goed te maken. Hoe meer ik erover nadenk, kom ik tot een donkergrijs vermoeden dat het geen toeval meer kan zijn dat deze dag juist nu ingepland staat in onze kalender en niet bijvoorbeeld in de zomer :-)

"Uiteraard mag Valentijntjesdag geen opgeklopt gedoe zijn, aan een relatie moet je elke dag werken, maar toch, zo een triggertje op het einde van de winter kan geen kwaad. " (Cfr Ilse P.)

Zolang het maar gemeend is en vrij blijft van al het commercieel gedoe tegenwoordig (zoals alle mooie oude feesten tegenwoordig vergiftigd dreigen te worden door commerce en fake toestanden).

De yin heeft nu zijn grootste impact gehad, de yang staat op minimum, klaar om te exploderen. Kleine of grote strubbelingen, spanningen kunnen nu ontploffen tot ware inferno's. Volgens mij is het nu niet het moment om belangrijke uitvoeringen, wendingen te lanceren, misschien is het nu eerder een periode om voorzichtig, rustig door te gaan met onze dagdagelijkse activiteiten. Een moment van "low profile". En vergeet niet voldoende te drinken, warme kaneelthee of wintermixthee...En lachen, ja lachen helpt ook veel, heel veel!!! De innerlijke glimlach, deze naar buiten laten komen chakra na chakra, van onder naar boven...

En ja , de lente hangt in de lucht, element hout staat klaar om open te barsten. Lever/galblaas energie staat te popelen om over te nemen. Bedenk dan de natuur, eerst moet de yinne fase goed afgerond zijn. Wie het voelt kriebelen en nu al zaait en plant is te vroeg! Ook al is de drang groot als het zonnetje schijnt, bedenk dat één nacht strenge vorst voldoet om al deze inspanningen te vernietigen!

Laten we dus onze niermeridiaan, onze opslag van jing goed verzorgen, deze dagen, deze laatste winterdagen... We blijven rustig Chi/Qi (nageboortelijke energie) aanvullen zodat we onze jing (mingmen punt/voorgeboortelijke energie) zoveel mogelijk kunnen sparen.

We vullen ons met goede gevoelens/zuivere onbaatzuchtige liefde vullen...Net zoals bij een glas vies water, als je er maar lang genoeg zuiver water bijgiet, zal het glas uiteindelijk gevuld zijn met zuiver water.

"Het venijn zit hem in de staart" Cfr Mijn lieve Bomma zaliger.

Gelukkig is februari een heel korte maand, dat kan tellen, psychologisch gezien...Toeval? Het valt ons toe...

Wordt vervolgd...


Geen opmerkingen:

Onderstaande blog is een item van onze site.
Je vindt er meer informatie over onze lessen, begeleiders en doelstellingen, alsook foto's en filmfragmentjes.
Gewoon klikken op: