Deze blog is een pagina van onze site.

dinsdag 3 maart 2009

lente, het leven volgens Flipke, volgend sezoen


Voila, we zijn beland in het element hout, de lente (lever/galblaas-meridianen; yin/yang).


Petra Von Knobelsdorf (hout, deel van een geheel)


Laten we even terug gaan in de tijd, heel erg ver, onmogelijk ver...We keren terug naar de Big Bang...Dus heeeel erg lang geleden.
Wetenschappers, althans een deel van hen, vermoeden dat we niet in een alsmaar uitdeinend heelal leven. Een ontploffing van antimaterie(zwart gat) en alles vliegt verder uit elkaar.

Met onze huidige meetapperatuur en uiterst fijne telescopen zijn ze al terug in de tijd kunnen gaan kijken tot op minder dan een seconde na de oerknal...Zeer kort op het moment dus...

Zij zijn tegenwoordig eerder geneigd het model aan te nemen van een pulserend heelal.
Er was een Big Bang en alles vliegt verder uit elkaar tot op een bepaald moment (hua) er een keerpunt ontstaat...Door de gravitatiekracht wordt dan het hele goedje weer naar elkaar toegetrokken tot alles weer samengebald wordt in één enorm zwaar zwart gat. Hierna kan er weer een ontploffing plaatsvinden en zo zijn we weer vertrokken voor een volgende episode...

Uiteraard zijn er non-believers en die hebben ook zo hun argumenten, de formule zegt immers dat de afstand tussen de massa's in kwadraat in de noemer staat
(F= -G.m1.m2/d²). Dus als de afstand tussen melkwegstelsels steeds vergroot verzwakt de gravitatiekracht zeer erg. Hoe kan die dan in hemelsnaam nog verantwoordelijk zijn voor een ommekeer...Maarja, details, hihi :-)


Wanneer de yin(substantie) en yang(energie) zijn verenigd kan er weer een nieuwe Big Bang plaatsvinden enz...
Dit is dan dus een cyclus. Net zoals bijvoorbeeld het zaadje van een plant, in deze toestand zijn de yin en yang verenigd, er is een stilstand, in de lente vindt er een nieuwe mini-Big Bang (yange fase) plaats enz...
Via een lange en ingewikkelde procedure en als alles volgens moeder Aarde haar plan verloopt eindigen we weer met een zaadje.

Probleempje... weeral, er zijn vele zaadjes...Niet alleen plantenzaadjes, ook sporen van zwammen, protozoa en nog veel meer gewriemel.

fig.protozoaBovendien wordt onze aardbol ook nog bewoond door dieren en mensen...Ook zij volgen cycly. Zo ook zijn er vele zwarte gaten en beperken zij zich niet tot de door ons beter gekende 3 dimensies, volgens Stephen Hawking zijn er minimum 13 dimensies.
Wie ben ik om deze slimme man tegen te spreken, misschien heeft hij ondertussen al een 14de dimensie wiskundig bewezen, alhoewel hij in 2008 officieel met pensioen ging,vermoed ik dat de man niet zomaar stilzit. Toegegeven,mijn wiskundeklokje loopt als dusdanig al enkele jaren achter, dat komt omdat ik door al dat tai chi en kungfu-gedoe geen tijd meer heb om me met serieuze zaken bezig te houden ;-)

Ook de precessie cyclus van de aarde is een wederkerend verschijnsel, zij valt in de lente dit jaar nl. op 25 maart.fig.Precessie aarde"We zitten op het einde van de uitademing die gevolgd wordt door een nulpunt en vervolgens over gaat naar de inademing, een wederkerende cyclus van 25 920 jaar, kenbaar gemaakt door de precessie van de aarde. Alles valt te lezen, zeker het universum, zo ook het leven."(Cfr Petra)

Alles verloopt dus in cycly in de ons omringende natuur, zo ook de seizoenen en hun corresponderende elementen. Telkens gaat het om yinne en yange fases. In die fases zijn kleinere en grotere yin/yang-fases met en in elkaar verweven. Zo lijkt het voor ons dikwijls een kluwen van ingewikkelde eventualiteiten en calamiteiten... In de fysica beschrijven we dat door de begrippen entropie(samentrekkend) en enthalpie(uitdeinend).


"Toch wonderbaarlijk dat die oude Taoisten een systeem bedachten dat heel verfijnd (yin/yang-princiepe) de dingen kon verklaren en zelfs voorspellen."(Cfr Walter)

Nu ja eenvoudig...pfttt, voor Walter dan wel, maar zo eenvoudig vind ik dat nu ook weer niet, maar dat zal dan wel eerder aan mijn beperkingen liggen, nietwaar?
Wat is er mooier dan je bevrijding te vinden binnen je eigen beperkingen? Cfr.
Substantie, massa is yin, de voorbereiding, zij bereidt een yang (energie/beweging) voor.

De tai chi is een handig meetinstrument om deze voorbereidingen en uitvoeringen te herkennen en erkennen.

Aangezien wij in wel 13 dimensies, miljarden sterren, miljarden mensen en gebeurtenissenen en nog veel meer van alles compleet verdwalen in aaneenschakelingen en ineenschakelingen van yinnen en yangen, geraken wij het Noorden nogal eens kwijt. Vooral omdat in een yin of yang weer deelcicly zitten van yin en yang en zo verfijnt zich dat tot op het atomaire, ja zelfs tot op het niveau van Quarks en nanoseconden toe. Andersom vergroot zich dat ook tot op het niveau van ons onmeetbaar grote heelal toe. Komt daarnog bij dat ze niet gelijktijdig gebeuren en bovendien zich niet beperken tot 3 dimensies...

Een mens zou zijn haren voor minder wel verliezen, en daar kan ik nu wel eens van meespreken! Maar...Op een drukke straat groeit geen gras, he? Ja, ik weet, op beton ook niet...

De Boeddhistische monikken drukken deze vereenzelviging uit door in groep A-OE-M te zingen/bidden. A=geboorte, OE = leven, M = einde. Het alfa en omega als het ware. Zij zingen dat niet allen tegelijk, de éne zit nog bij A de andere al bij OE of M enz...

Het lijkt chaotisch, maar is geordend...Hiermee verbinden zij zich met al het leven, het hele universum...
Welnu, niet getreurd, lieve medemens de tai chi leert ons in eenvoudige bewegingen terug het onderscheid te maken tussen yin en yang...Opgelet, simpel maar niet simplistisch hoor. In een beweging zitten yinne en yange momenten verweven met yin/yang in de handen, silk reeling en nog meer, vrees ik zo... ;-)
Iemand die tai chi aanleert, leert vooreerst terug vloeiende bewegingen te maken, later zoekt hij/zij de yin en yang hierin, de bewegingen worden anders. Uiteindelijk lijken de bewegingen weer vloeiend geworden, maar ze zijn nu geladen. (zie "Bergen").

Als het me te veel wordt, laat ik los en vertrouw erop dat ergens in mijn lichaam een cel zit die de informatie opslaat. Als het moment er gekomen is zal deze cel zijn informatie uitdelen en verspreiden over al de andere cellen, geest en lichaam. Bedenk dat hersenen niets anders zijn dan darmen die toevallig in je hoofd liggen...

De uitvoerder herkent en erkent nu de relatie tussen uitwendige en inwendige bewegingen...
Enfin, het is dus eindelijk lente...De Big Bangs in spé van onze aardse natuur (op ons halfrond dan toch, tja die andere helft werkt weer tegenovergesteld, de dwarsliggers, het zou weer te simpel zijn...) staan op springen.

Kanonbal- explosies in alle richtingen staan ons te wachten. De leverenergie met zijn yange medestander de galblaas komen op dreef. Hout zal nu zegevieren. Hout kan volgens de Ko-cyclus nu ongebreideld groeien, het is van voldoende water voorzien.
Je ziet het ook in de moestuin, bieslook en dergelijke murwen zich door de soms nog door nachtvorst bevroren grond. De eerste merels slaan hun deuntjes aan. Bij zonneschijn komen zelfs de tuintjesmensen terug buiten na een lange televisiewinterslaap; grasmaaien, onkruid wieden...Van alles om de kanonbalexplosies van Moeder Aarde maar enigzins te bedwingen. Als het niet manueel lukt staan ze alweer met pesticiden, herbiciden en ander gif klaar om toch maar hun onnatuurlijke en naar biologische index gemeten waardeloze "oases" in latent leven te houden. Maar genoeg hierover, de mensen die mijn andere tekstjes lezen(de arme stakkers,wat doe ik ze toch allemaal aan) kennen mijn mening hier al over en ik wil niet weeral moralizeren, bij deze...Het kan anders, maar daar zijn beter rubriekjes met meer praktische tips over te vinden dan deze. Men kan met de natuur samenwerken, veel eenvoudiger dan tegenwerken...


foto. mijn trouwe vriend mereltje

Nu komt het erop aan te genieten en genoeg te bewegen. Het eventuele wintervet heeft nu zijn functie verloren en mag eraf... Genieten van kleuren en geuren, van melodieen en verloren gewaande jeugddromen. Ik ben alvast begonnen met het "omleggen" en "inweven" van de haspengouwse haag rondom de boerderij. Man, man wat een karwei, dagenlang sleuren en werken, maar het loont, de vogeltjes hebben alweer nestgelegenheid op voorwaarde dat ze me bijstaan met "ongedierte"te bejagen in de moestuin...Het was werken en genieten tegelijk...LEVE DE LENTE...En tussendoor joggen in het bos en tai chi beoefenen buiten, heerlijk...LEVE HET LEVEN...

Hoewel het niet algemeen bekend is, zelfs vandaag de dag niet, waren de mensen enkele generaties terug vooral bezig met overleven en waren ze voor hun energie aangewezen op wat ze aten. Ze waren zich nog niet bewust van de mogelijkheid van energieopname.
Hier waren de taoisten ons enkele eeuwen voor, nietwaar?Nageboortelijke energie,chi/Qi dus...

Voedingstips:

  • Verwarmend/neutraal eten : kip(voor de vleeseters),peterselie, kervel.
  • Verfrissend : spelt, tarwe, bieslook, radijsjes, appelmoes, lenteui, zuurkool...
  • Verfrissend : aardbei, (zure)appel, braambes...
  • Verfrissende drank : rozebottelthee,melissethee,witbier,witte wijn.
  • Verfrissend vlees : eend
  • Verfrissend : jonge kaas, kwark, karnemelk, yoghurt...

En voor mijn goede vriend en broeder Mustafa:

Soms lijkt het alsof de rivier is opgedroogd, maar eigenlijk gaat de ondergrondse stroming gewoon door. Op het moment dat de tijd rijp is komt de rivier weer bovengronds, dat staat als een paal boven water...

Ter informatie geef ik nog even volgende dingetjes mee:

Lente/hout/lever-galblaas

1.Organen/meridianen

De lever controleert, reguleert luidt een Chinees gezegde.
De lever controleert de ogen, het zien, de spiertonus, spanning/ontspanning
De lever/levermeridiaan is verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van het bloed.
Uiteraard is dit anders dan bij de westerse geneeskunde, bij een bloedcontrole op westerse wijze kunnen de leverwaarde goed zijn en toch een bloeddeficientie of oogontsteking worden waargenomen. Het gaat hier om een holoistische visie...
Lever(mer.)stoornissen leiden vaak tot hooikoorts, oogbindvliesontstekingen, bloedeficienties en spierkrampen.

Galblaas(mer.)stoornissen op hun beurt veroorzaken pijn in heupen, onderrug, bekkenstreek of éénzijdige hoofdpijn. Andersom geeft pijn in de heupstreek vaak de angst aan om knopen door de hakken...
Hier kan een manuele of acupuncturele meridiaanbehandeling helpen.

2. Emoties

De levermeridaan staat voor creativiteit, organisatie-vermogen, tolerantie en onbekrompenheid.
Een gespannen lever zorgt ervoor dat de persoon alles persoonlijk opvat, zijn/haar reacties zijn meestal geergerd en woedend. Woede is energie!
Doordat hij/zij de ergernis onderdrukt probeert hij/zij ruimte te scheppen aan de buitenkant, om het ruimtetekort van de lever aan de binnenkant te compenseren. Dit noemt men koude woede.
"Iets op de lever hebben liggen"

Hier kunnen geestelijke oefeningen, tai chi en meditatie helpen.

3. Bioklimatische factor

Als bioklimatische factor is de wind verbonden met het hout/lente element.
De wind opent de huid en brengt 1001 ziektes met zich mee(Chin.gezegde).
We hebben het allemaal al wel eens aan de huid ondervonden...
Wanneer de wind waait zal je sneller rood verbranden bij het zonnebaden, een stijve nek tengevolge van de tocht, of het feit dat verkoudheden toch steeds worden in verband gebracht met tocht, buiten vochtig weer en virale infecties.

De windpoorten volgen de galblaasmeridiaan, langs hier komt de wind binnen en blokkeert de chi/Qi.

Mensen met een gespannen lever hebben van nature een afkeer van wind en tocht.
Hier helpen het dragen van een sjaal, windafwerende kleding.

Niet toevallig dragen gespannen zakenmensen veelal een das :-)

4. Juiste voeding

Dit staat hierboven al aangeduid, stelregel :

licht zuur/verfrissende voeding is aangewezen in deze tijd van het jaar en zeker voor mensen met leverspanning . Leverspanning kan een gevolg zijn van watersnood...
Kleur fruit/groente is basisregel nu de kleur groen.

Vanhier het belang dat de vorige nier/blaas fase (water) goed afgerond/verzorgd moet zijn alvorens we met de houtfase beginnen.

Ja ja als het goed geregend heeft in de winter, kan de lente beginnen, anders bij watersnood in de winter zal de daaropvolgende lente zichzelf doen doodbloeden...

Op tijd en niet te vroeg of te laat de overgang (niet plots, denk aan de putjeskikker nvdr.) maken van wintervoeding naar lentevoeding is de boodschap. Water is immers de ouder van hout...
Want als de lente te laat in groeiexplosie komt en het bovendien voldoende geregend/gesneeuwd heeft in de winter wordt de aarde "water-verzadigd "en slaat ze dicht, niets kan dan nog groeien.

Tarwe/spelt (afgekoelde kookaftreksels), karnemelk, groene groenten, gevogelte, witbier(met mate!)...Zijn nu aan te raden.

Bovendien regelmatig tai chi beoefenen en mediteren kan leverspanning verminderen, voorkomen. Vergeet ook zeker niet voldoende lichaamsbeweging te bezigen (sporten bijvoorbeeld)!Wordt vervolgd

Philippe

Geen opmerkingen:

Onderstaande blog is een item van onze site.
Je vindt er meer informatie over onze lessen, begeleiders en doelstellingen, alsook foto's en filmfragmentjes.
Gewoon klikken op: